Opis kierunku

Technik elektroradiolog to osoba należąca do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, która posiada wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki obrazowej i diagnostyki elektromedycznej oraz metod radioterapeutycznych. Do głównych zadań i obowiązków technika elektroradiologii należy wykonanie badań i terapii zleconych przez lekarza, a następnie wstępna ich ocena techniczno-diagnostyczna oraz przygotowanie wyników badań do dalszej oceny diagnostycznej. Kształcenie w naszej szkole umożliwia uczniom dostęp do pomieszczeń dydaktycznych z wyposażeniem odpowiadającym najnowszej technologii i technice stosowanej w zawodzie. Cześć pracowni, które posiadamy na wydziale mają charakter unikatowy na skalę Polski. Należą do nich szkolna Pracowania hemodynamiki lub Pracownia ultrasonografii. Nauka na kierunku elektroradiologii w naszej szkole również umożliwia uczniom podjęcie praktyki w rzeczywistych warunkach, w ramach różnorodnych placówek Ochrony Zdrowia (czyli szpitalach, instytutach oraz przychodniach medycznych).

Okres nauczania:

2,5 roku
(5 semestrów)

Tryb nauczania:

dzienny

Dla kandydatów

Zalety kierunku
Technik elektroradiolog

Nauczysz się:
 • obsługiwać aparaturę medyczną;
 • wykonywać określone badania i zabiegi z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG, radiologia zabiegowa, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, angiografia, medycyna nuklearna), jak i elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, audiometria, spirometria);
 • sprawować kontrolę nad aparaturą medyczną;
 • współdziałać w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce;
 • współpracować z personelem medycznym (lekarz, pielęgniarka);
 • troszczyć o stan pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania badań i zabiegów.
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci tego wydziału mają możliwość wyboru pracy przy obsłudze aparatów elektromedycznych i badaniach diagnostycznych w kraju i za granicą w:
 • pracowniach diagnostyki rentgenowskiej (m.in. pracownia rentgenowska, pracownia tomografii komputerowej, rentgenodiagnostyka stomatologiczna, mammografia, densytometria);
 • pracowniach rezonansu magnetycznego;
 • pracowniach radiologii zabiegowej;
 • przychodniach, szpitalach;
 • sanatoriach;
 • zakładach radioterapii;
 • pracowniach diagnostyki elektromedycznej prowadzącej badania: audiometryczne, ultradźwiękowe, elektrokardiologiczne, elektroencefalograficzne, elektromiograficzne, okulograficzne.

Należy zwrócić uwagę, że osoby posiadające wykształcenie medyczne często znajdują zatrudnienie w firmach handlujących sprzętem i aparaturą medyczną.
Dla absolwentów kierunku technik elektroradiolog istnieje także możliwość podwyższania i uaktualniania wiedzy i umiejętności na kursach, szkoleniach, konferencjach oraz studiach kierunkowych.

Wypełnij teraz prosty formularz zgłoszeniowy online, a resztę dokumentów dostarczysz później!

Galeria zdjęć

Zwiedź Sorbonke

Wirtualny Spacer

Zalety szkoły

Wybierz Sorbonkę!

Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu skierowana jest do absolwentów szkół średnich ponadgimnazjalnych (matura nie jest wymagana) oraz osób łączących pracę zawodową z nauką. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu jest placówką publiczną, nauka w naszych szkołach jest bezpłatna!

0 + lat
doświadczenia
w kształceniu
0 +
zadowolonych
absolwentów

Dla słuchaczy

Materiały dla słuchaczy

Przedmioty, z którymi będziesz miał styczność

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy (angielski)
 • Język migowy
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
 • Psychologia pracy
 • Patologia z zarysem chorób klinicznych
 • Anatomia i fizjologia człowieka – wykład
 • Anatomia i fizjologia człowieka – ćwiczenia
 • Aparatura medyczna z elementami fizyki
 • Radioterapia
 • Radiodiagnostyka
 • Diagnostyka obrazowa z ochroną radiologiczną
 • Diagnostyka elektromedyczna
 • Podstawy informatyki

 Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych (w placówkach Ochrony Zdrowia):

 • Anatomia radiologiczna
 • Diagnostyka medyczna i terapia (pracownia EK, pracownia RTG, terapia onkologiczna, tomografia komputerowa, rentgenodiagnostyka stomatologiczna, kontrola jakości w rentgenodiagnostyce)

Diagnostyka medyczna i terapia (zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych):

 • Audiologia
 • Spirometria
 • Hemodynamika
 • Rentgenografia
 • Ultrasonografia
 • Rezonans magnetyczny
 • Neurofizjologia kliniczna
 • Tomografia komputerowa
 • Diagnostyka w pediatrii

Partnerzy kierunku

Skip to content