logo białe

Aplikuj online - 2 proste kroki

Chcesz dostać się do naszej Sorbonki? Wypełnienie formularza online oznacza gwarancję rezerwacji miejsca na wybranym kierunku. Pamiętaj! Możesz też złożyć wniosek osobiście w sekretariacie szkoły.
Nauczanie przyjazne dla osób pracujących!

Podania o przyjęcie na pierwszy rok nauki w naszej szkole przyjmujemy do końca sierpnia.

chłopak z książką
Krok 1. Wypełnij formularz

To takie proste! Poniższy formularz zawiera wszystkie potrzebne informacje do wstępnej rekrutacji do naszej szkoły.

Po wypełnieniu otrzymasz informację zwrotną o jego przyjęciu.

Krok 2. Donieś wymagane dokumenty

Aby zakończyć proces rekrutacji wymagamy kilku dokumentów, które musisz osobiście złożyć w sekretariacie.

Listę dokumentów i pliki do pobrania znajdziesz pod formularzem.

Formularz zgłoszeniowy

Sekretariat szkoły przyjmuje kandydatów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:30.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub odpis notarialny,
  • wypełniony wniosek o przyjęcie do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrzu, (jeśli wysłałaś/eś zgłoszenie poprzez formularz, to wypełniony wniosek będzie na Ciebie czekał w sekretariacie),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (kandydaci otrzymają w sekretariacie skierowanie na badania po złożeniu dokumentów),
  • 3 zdjęcia formatu 30×42 (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz skrótem wydziału)

ikona wordWniosek o przyjęcie do szkoły.

Dodatkowe dokumenty:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 stycznia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawy z dnia 9 czerwca 2011. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dane teleadresowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Województwa
Śląskiego w Zabrzu

Adres:ul. 3 Maja 63, 41-800 Zabrze
Telefon:32 271 08 45 | 575 916 928
E-mail:sekretariat@medykzabrze.pl

Adres:
ul. 3 Maja 63, 41-800 Zabrze

Telefon:
32 271 08 45 | 32 271 40 89

E-mail:
sekretariat@studium-med.zabrze.pl

Skip to content