technik elektroradiolog

Kierunek

Technik elektroradiolog

Pracownie

Pracownia diagnostyki elektromedycznej

W trakcie zajęć w pracowni diagnostyki elektromedycznej uczniowie nabywają umiejętności praktyczne w zakresie obsługi aparatury elektrokardiograficznej, audiometrycznej i spirometrycznej. Pracownia wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę pomiarową, za pomocą której dokonywane są badania i pomiary:

  • potencjałów elektrycznych serca (EKG)
  • słuchu (audiometria)
  • objętości układu oddechowego (spirometria)

 

Szkolna Pracownia Rentgenografii.

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej wyposażona jest w niezbędny sprzęt do nauki ustawień pacjenta wykorzystywanych przy wykonywaniu diagnostycznych badań rentgenowskich takiego jak: stoły i lampy rentgenowskie, różnego formatu kasety, środki indywidualnej ochrony radiologicznej (np. fartuchy, rękawice ołowiane), negatoskopy, naświetlarki i wywoływarki do zdjęć. Uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

  • obsługi aparatury i sprzętu rentgenowskiego
  • zastosowania środków ochrony radiologicznej
  • systemu kontroli jakości obrazowania
  • doboru warunków ekspozycji
  • postępowania z pacjentem

 

Pracownia anatomii radiologicznej.

Pracownia anatomii radiologicznej

W pracowni anatomii radiologicznej uczniowie zdobywają więdzę na temat oceny technicznej i diagnostycznej obrazów rentgenowskich, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Ponadto nabywają umiejętności rozpoznawania elemetów anatomii człowieka na radiogramach. Pracownia wyposażona jest w szereg negatoskopów umożliwiających dokładną analizę zdjęć rentgenowskich, plansze anatomiczne oraz fantomy anatomiczne człowieka.


 

Szkolna pracownia hemodynamiczna.

Pracownia hemodynamiki

W pracowni hemodynamiki uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną na temat kardiologii inwazyjnej. Celem nauczania jest przygotowanie ucznia do pracy w salach hemodynamicznych, elektrofizjologii, sali hybrydowej oraz pracowniach diagnostyki obrazowej. Pracownia wyposażona jest w sprzęt przeznaczony do zabiegów kardiologii inwazyjnej, takich jak stenty, cewniki koronarograficzne, prowadniki itp. Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która posiada własną pracownię wyposażoną w angiograf z ramieniem C.


 

Szkolna Pracownia Ultrasonografii.

Pracownia ultrasonografii

W pracowni ultrasonografii słuchacze uczą się obsługi aparatu USG, jak również przeprowadzają ćwiczenia w zakresie podstawowych projekcji wybranych narządów i struktur anatomicznych. Podczas zajęć, słuchacze nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, utrwalając wiadomości z anatomii.


 

Skip to content