Opis kierunku

Technik masażysta stanowi średni personel medyczny.  Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, bądź świadczyć usługi indywidualnie dla potrzeb: medycyny, sportu, rekreacji oraz kosmetologii estetycznej. Zawód wymaga biegłej sprawności manualnej, znajomości złożonych zjawisk fizjologicznych oraz znajomości procesów psychologicznych zachodzących w organizmie chorego człowieka.

Nauczyciele prowadzący zajęcia posiadają najwyższe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, gdyż są praktykami w dziedzinie masażu oraz naukach pokrewnych. Niektórzy z nich są egzaminatorami w zawodzie Technik masażysta. Nauka zakończona jest Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje w Zawodzie, który odbywa się w szkole – placówka posiada status Ośrodka Egzaminacyjnego. Na uwagę zasługuje fakt najwyższej zdawalności egzaminu zawodowego w kraju.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach publicznej Szkoły Policealnej.

Okres nauczania:

2 lata
(4 semestry)

Tryb nauczania:

dzienny

Dla kandydatów

Zalety kierunku
Technik masażysta

Nauczysz się:
 • anatomii opisowej, czynnościowej fizjologii, fizjopatologii człowieka oraz psychologii;
 • indywidualnego podejścia do pacjenta zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;
 • troszczenia się o stan pacjenta i jego bezpieczeństwo podczas zabiegu;
 • wykonywania techniki w masażu: klasycznym, segmentarnym, limfatycznym, izometrycznym,  Shantala, relaksacyjnym, tensegracyjnym, kosmetycznym, sportowym;
 • stosowania poznanych technik w  terapii  jednostek chorobowych i odnowie biologicznej;
 • podstaw refleksoterapii i akupresury, masażu gorącymi kamieniami, bańką chińską;
 • organizowania i nadzorowania przy  współpracy z personelem medycznym fizjoterapii pacjenta;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.
Perspektywy zawodowe:

Technik masażysta ma możliwość podjęcia pracy w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik;
 • gabinetach lecznictwa uzdrowiskowego;
 • przychodniach;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • zespołach rehabilitacyjnych pracy chronionej oraz turnusów rehabilitacyjnych;
 • gabinetach kosmetycznych;
 • klubach sportowych;
 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wypełnij teraz prosty formularz zgłoszeniowy online, a resztę dokumentów dostarczysz później!

Galeria zdjęć

Zwiedź Sorbonke

Wirtualny Spacer

Zalety szkoły

Wybierz Sorbonkę!

Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu skierowana jest do absolwentów szkół średnich ponadgimnazjalnych (matura nie jest wymagana) oraz osób łączących pracę zawodową z nauką. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu jest placówką publiczną, nauka w naszych szkołach jest bezpłatna!

0 + lat
doświadczenia
w kształceniu
0 +
zadowolonych
absolwentów

Dla słuchaczy

Materiały dla słuchaczy

Przedmioty, z którymi będziesz miał styczność

w nauczaniu zawodowym teoretycznym:

 • bhp i podstawy przedsiębiorczości w ochronie zdrowia;
 • psychologia pracy;
 • język obcy zawodowy;
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • język migowy;
 • teoretyczne podstawy masażu;
 • anatomia i fizjologia wykład:
 • anatomia i fizjologia ćwiczenia;
 • zarys fizjoterapii;
 • zagadnienia kliniczne w masażu;

w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • masaż;
 • fizjoterapia;
 • anatomia topograficzna;
 • zajęcia praktyczne;
 • praktyka zawodowa.

Partnerzy kierunku

Skip to content