logo białe
O nas

Sorbonka - Szkoła pełna tradycji

Poznaj historię Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu. Znajdziesz tutaj również najnowsze informacje oraz możesz zwiedzić wirtualnie nasze pracownie.

0 + lat
doświadczenia
w kształceniu
0 +
zadowolonych
absolwentów

Zalety szkoły

Wybierz Sorbonkę!

Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu skierowana jest do absolwentów szkół średnich ponadgimnazjalnych (matura nie jest wymagana) oraz osób łączących pracę zawodową z nauką. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu jest placówką publiczną, nauka w naszych szkołach jest bezpłatna!

Aktualności

Wirtualny spacer

Historia szkoły

Antoni Cieszyński W 1959 roku powstaje Szkoła Laborantów Medycznych w Zabrzu, z wydziałem elektroradiologii, z tymczasową siedzibą w budynku administracyjnym Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1. Funkcję Dyrektora pełnił wówczas lek. med. Stanisław Gajos. Liczba pierwszych absolwentów wyniosła 35 osób. W 1963 roku uruchomiono w Zabrzu 3-letnią Szkołę Techniczną o specjalności Elektronika Medyczna. W tym samym roku nastąpiło połączenie Państwowej Szkoły Pielęgniarskiej przy Śląskiej Akademii Medycznej, z Państwową Szkołą Laborantów Medycznych i Szkołą Elektroniki Medycznej. Dyrektorem połączonych szkół został lek. med. Stanisław Tokarz.

W 1970 roku powstał wydział fizjoterapii (kierunek ten, od momentu powstania, cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży). W 1973 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania zmieniło nazwę szkoły na Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 a poszczególne kierunki otrzymały nazwę wydziałów. Dyrektorem zostaje mgr Czesław Bittner. W tym samym roku utworzono wydział Techniki Dentystycznej. W 1980 roku powstaje wydział Higieny Stomatologicznej, dyrektorem Studium została mgr Elżbieta Ptak.
13 października 1983 roku odbyła się uroczystość nadania imienia prof. Antoniego Cieszyńskiego, Medycznemu Studium Zawodowemu w Zabrzu. Gościem był syn profesora doc. dr Tomasz Cieszyński (na zdjęciu po prawej).

Od roku 1987 funkcję dyrektora pełni mgr inż. Kazimierz Pifan. W 2005 roku studium zmienia nazwę na Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu. W tym samym roku na mocy Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego powstaje nowy kierunek – masaż. W 2006 roku zostaje zamknięty wydział fizjoterapii, natomiast rozpoczyna edukację pierwszy rocznik nowego kierunku w naszej szkole – terapii zajęciowej.
Od stycznia 2009 roku szkoła nosi nazwę: Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu.
We wrześniu 2013 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego utworzono Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego, do którego włączono Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu oraz nowopowstałą Szkołę Policealną Województwa Śląskiego dla Dorosłych w Zabrzu.

Patron szkoły

profesor Antoni CieszyńskiProfesor Antoni Cieszyński urodził się 31 maja 1882r. w Oleśnicy. Uczęszczał do gimnazjum klasycznego, następnie studiował w Niemczech medycynę. Po studiach pracował w Instytucie Dentystycznym w Monachium.
W 1907 ogłosił regułę izometrii, dzięki której można było wykonywać zdjęcia rentgenowskie zębów w ich rzeczywistej długości. Opracował również pierwszy w świecie „Atlas radiologiczny zdjęć dentystycznych” (1907). Od 1913r. profesor Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie i dyrektor Instytutu Dentystycznego. Autor 375 prac naukowych, opublikowanych w 70 czasopismach fachowych na całym świecie.
Twórca nowoczesnych metod diagnostycznych i operacyjnych (stosował radioterapię w stomatologii) oraz ulepszeń technicznych, m.in. kasety do zdjęć stereoskopowych. Redaktor i wydawca czasopism: „Polska Dentystyka”, „Polska Stomatologia”, założyciel Związku Odontologów Polskich. W 1926 roku wydał podręcznik radiologii stomatologicznej.

Odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa (1918) oraz Medalem Niepodległości (1933). Za całokształt działalności naukowej uzyskał w 1936 roku w Berlinie międzynarodową nagrodę im. W.O. Millera, przyznawaną przez Międzynarodowy Związek Dentystyczny.
Zginął rozstrzelany przez Niemców 4 lipca 1941 roku we Lwowie.

Nasi partnerzy

Partnerzy, którzy pomagają naszej szkole i promują edukację młodzieży i dorosłych!

Skip to content