Opis kierunku

Zakres kompetencji zawodowych technika dentystycznego obejmuje samodzielne laboratoryjne wykonawstwo uzupełnień protetycznych, szczękowo-ortopedycznych i twarzowo- szczękowych, zleconych przez lekarza dentystę. Wykonywane prace wytwarzane  są z akrylu,  silikonu,  kompozytu,  ceramiki  i metalu. Jest to zawód specyficzny. Wymaga szczególnych predyspozycji, talentu i uzdolnień manualnych, cierpliwości i precyzji, konsekwencji i rzetelności, podzielności uwagi i umiejętności pracy w zespole. Dynamiczny rozwój technologii protetycznych, obliguje technika dentystycznego do permanentnego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach publicznej Szkoły Policealnej.

Okres nauczania:

2,5 roku
(5 semestrów)

Tryb nauczania:

dzienny

Dla kandydatów

Zalety kierunku
Technik dentystyczny

Nauczysz się:
 • wykonywania protez zębowych oraz aparatów i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza stomatologa;
 • wykonywania protez pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;
 • naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy;
 • obsługiwania nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej;
 • obsługiwanie programu cyfrowego EXOCAD, skanera protetycznego oraz drukarki 3D.
Perspektywy zawodowe:
Absolwent szkoły – technik dentystyczny, może być zatrudniony w pracowniach protetycznych, ortodontycznych, może także wykonywać epitezy twarzy a także  prowadzić własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej.

Wypełnij teraz prosty formularz zgłoszeniowy online, a resztę dokumentów dostarczysz później!

Galeria zdjęć

Zwiedź Sorbonke

Wirtualny Spacer

Zalety szkoły

Wybierz Sorbonkę!

Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu skierowana jest do absolwentów szkół średnich ponadgimnazjalnych (matura nie jest wymagana) oraz osób łączących pracę zawodową z nauką. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu jest placówką publiczną, nauka w naszych szkołach jest bezpłatna!

0 + lat
doświadczenia
w kształceniu
0 +
zadowolonych
absolwentów

Dla słuchaczy

Materiały dla słuchaczy

Przedmioty, z którymi będziesz miał styczność

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bhp i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Technika dentystyczna
 • Modelarstwo
 • Materiałoznastwo i technologie w technice dentystycznej
 • Ortodoncja
 • Język migowy
 • Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • technika dentystyczna
 • ortodoncja
 • modelarstwo
 • zajęcia praktyczne

Partnerzy kierunku

Skip to content