Opis kierunku

Praca higienistki stomatologicznej związana jest z prowadzeniem działalności higieniczno-profilaktycznej, edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach; prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny jamy ustnej, czynne asystowanie w zabiegach zachowawczych, chirurgicznych, ortodontycznych, periodontologicznych, implantologicznych, protetycznych. Wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty; lakowanie, lakierowanie zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie i wiele innych. Higienistka stomatologiczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i współpracować z kilkoma gabinetami. Nauka zawodu jest realizowana w ramach publicznej Medycznej Szkoły Policealnej.

Okres nauczania:

2 lata
(4 semestry)

Tryb nauczania:

dzienny

Dla kandydatów

Zalety kierunku
Higienistka stomatologiczna

Nauczysz się:
 • organizować i nadzorować, na zlecenie lekarza dentysty, akcje profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach);
 • samodzielnie wykonywać zabiegi profilaktyczno- lecznicze w gabinetach  stomatologicznych (profesjonalnie oczyszczać zęby, fluoryzować zęby, piaskować, usuwać kamień nazębny, lakować i lakierować zęby, znosić nadwrażliwość zębów preparatami fluorowymi);
 • dokonywać bieżących przeglądów uzębienia i jamy ustnej, wykonywać zabiegi higieniczno – profilaktyczne uzębienia;
 • uczestniczyć  w profilaktyce próchnicy, chorób przyzębia, ortodontycznej, onkologicznej, protetycznej;
 • polerować wypełnienia u dzieci i młodzieży;
 • pędzlować zęby roztworami fluorowymi i innymi, płukać jamę ustną za pomocą specjalnej aparatury;
 • współdziałać w akcjach propagandowo – profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami;
 • uczestniczyć w działalności różnych towarzystw i instytucji na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej, bądź prowadzić tą działalność; i jamy ustnej.
Perspektywy zawodowe:
Absolwenci tego wydziału mają możliwość pracy w:
 • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • niepublicznych gabinetach stomatologicznych różnej specjalności (ortodontycznych, periodontologicznych, chirurgiczno-implantologicznych)
 • gabinetach profilaktyki stomatologicznej
 • państwowych i prywatnych Klinikach stomatologicznych w kraju i za granicą
 • przychodniach, szpitalach specjalistycznych, w których prowadzone są gabinety profilaktyki stomatologicznej np. (Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach)
 • placówkach edukacyjnych prowadząc profilaktykę higieny jamy ustnej
 • firmach stomatologicznych jako przedstawiciel handlowy produktów związanych ze stomatologią

Wypełnij teraz prosty formularz zgłoszeniowy online, a resztę dokumentów dostarczysz później!

Galeria zdjęć

Zwiedź Sorbonke

Wirtualny Spacer

Zalety szkoły

Wybierz Sorbonkę!

Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu skierowana jest do absolwentów szkół średnich ponadgimnazjalnych (matura nie jest wymagana) oraz osób łączących pracę zawodową z nauką. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu jest placówką publiczną, nauka w naszych szkołach jest bezpłatna!

0 + lat
doświadczenia
w kształceniu
0 +
zadowolonych
absolwentów

Dla słuchaczy

Materiały dla słuchaczy

Przedmioty, z którymi będziesz miał styczność

Brak opisu

Partnerzy kierunku

Skip to content