Opis kierunku

Praca technika sterylizacji medycznej, związana jest z zapewnieniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętów i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Nauka na kierunku technik sterylizacji medycznej rozpoczyna się na przełomie stycznia/lutego i jest realizowana w ramach publicznej Szkoły Policealnej.

Okres nauczania:

1 rok
(2 semestry)

Tryb nauczania:

zaoczny

Dla kandydatów

Zalety kierunku
Technik sterylizacji medycznej

Nauczysz się:
 • kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu;
 • prowadzić działalność marketingową, oceniać i analizować rynek w celu określenia popytu na surowce farmaceutyczne, kosmetyki i sprzęt medyczny;
 • znajomości rodzaju obłożeń, opakowań używanych do zapakowania narzędzi do sterylizacji oraz rodzajów środków dezynfekcyjnych;
 • prowadzić dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzać kontrole procesów dekontaminacji;
 • samodzielnie wykonywać proces dekontaminacji- wieloetapowego przygotowania;
 • przeprowadzać mycie, dezynfekcję i sterylizację przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń.
Perspektywy zawodowe:
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej m.in. w szpitalach, w tym centralnych sterylizatorniach, pracowniach endoskopowych, podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym;
 • gabinetach kosmetycznych;
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych;
 • zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych.

Wypełnij teraz prosty formularz zgłoszeniowy online, a resztę dokumentów dostarczysz później!

Galeria zdjęć

Zwiedź Sorbonke

Wirtualny Spacer

Zalety szkoły

Wybierz Sorbonkę!

Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu skierowana jest do absolwentów szkół średnich ponadgimnazjalnych (matura nie jest wymagana) oraz osób łączących pracę zawodową z nauką. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu jest placówką publiczną, nauka w naszych szkołach jest bezpłatna!

0 + lat
doświadczenia
w kształceniu
0 +
zadowolonych
absolwentów

Dla słuchaczy

Materiały dla słuchaczy

Przedmioty, z którymi będziesz miał styczność

Brak opisu

Partnerzy kierunku

Skip to content